‘Good Start Sweden’ – En insats för nyanlända som motverkar passivisering

Sedan oktober 2018 genomför Ariana FC flera integrationsprojekt som erbjuder nyanlända att prova på föreningsfotboll och hålla sig aktiva.

Många nyanlända saknar idag gynnsamma aktiviteter under sin första tid i Sverige. Oftast kan nyanlända känna sig nedstämda efter händelser som lett till att man migrerat och söker skydd. Vi anser därför att det finns ett stort behov av att nå dessa människor med aktiviteter som kan leda till att de håller sig aktiva. Sedan oktober har Ariana FC arrangerat två till tre fotbollsträningar i veckan i olika inomhushallar runt om i Malmö. I samband med fotbollen ges det även ut information om hur föreningslivet fungerar och vad Ariana kan bidra med fortsättningsvis genom att de blir aktiva i föreningen.

Inom projektet har vi också etablerat ett samarbete med studieförbundet NBV Syd som erbjuder asylsökande att vara med i studiecirklar i svenska kostnadsfritt.

Genom vår integrationssatsning önskar vi motverka passivisering och ge ungdomar en möjlighet att vara aktiva genom sport och idrott. Vår förening vill utöver vår vanliga fotbollsverksamhet skapa möjligheter för andra grupper i samhället att ta hand om sin hälsa och skaffa nya vänner. Genom att erbjuda intressanta aktiviteter som passar ungdomarna, såsom inomhusfotboll, motverkas passivitet, nedstämdhet och hopplöshet, och det ger oss glädje, säger ordföranden Norlla Amiri.

Foto och video: Claes Thureson