Styrelse

Styrelsen ansvarar för att fastställa riktlinjer och strategier för hela Ariana FC:s verksamhet samt att övervaka organisationens arbete.
Taher Azizi
Ordförande

taher.azizi@arianafc.com

Mobil: 076-5608105

Benjamin Zhuti
Klubbsekreterare

benjamin.zhuti@arianafc.com

Mobil: 073-8755688

Abid Haya
Kassör

abid.haya@arianafc.com

Mobil: 073-7389261

Klubbledning

För att driva föreningens operativa verksamhet har föreningen en ledningsgrupp med anställd- och ideell personal. Klubbchefen ansvarar för det operativa arbetet tillsammans med sportchefen.
Zubair Haya
Bitr. Klubbchef

zubair@arianafc.com

Mobil: 076-5668167

Omid Hushmand
Sportchef

omid.hushmand@arianafc.com

Mobil: 073-7313230

Timmy Löfqvist
Marknadschef

timmy.lofqvist@arianafc.com

070-7661124

Theodor Levenstad
Kommunikationschef

theodor.levenstad@arianafc.com

070-3016948

Hussain Khalil
Ungdomsansvarig

hussain.khalil@arianafc.com

076-0102015

Rahim Hotek
Ekonomiansvarig

rahim.hotek@arianafc.com

070-8593822