Samhällsansvar

SAMHÄLLSANSVAR

Ariana FC vill genom sin verksamhet vara en aktiv deltagare i att bygga ett hållbart samhälle där människor, oavsett ålder, etnicitet eller kön, får möjligheter att utvecklas och bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi som klubb har ett ansvar för det samhälle vi verkar i.
 
Vår värdegrund:
Ariana FC står för en unik och familjär fotbollsförening som andas kärlek, tro och hopp. Föreningen är öppen för alla och genom vår idrottsliga verksamhet vill vi utveckla människor fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt.
 
För att nå dit har vi en rad olika projekt och aktiviteter så som:

Make Equality!

Projektet ”Make Equality” går ut på att föreningen ska genomföra en insats som leder till att initiera och starta fotbollslag inom föreningen för målgruppen flickor mellan 6-15 år.

PÅGÅENDE

Läs mer

SMILE – by Ariana FC

Projektet ”SMILE – by Ariana FC” handlar om att skapa aktiviteter utanför bostadsområdet. Barnfamiljer som inte har råd erbjuds denna möjlighet och barnen fångas upp genom hyresvärden MKB på Kroksbäck. 

PÅGÅENDE

Läs mer

Fotboll utan hinder!

Projektet startades i samband med att en medlem ville engagera sig i frågan och träna ett lag bestående av barn med en intellektuell funktionsnedsättning.

AVSLUTAD

Läs mer

GOOD START SWEDEN!

En insats för att organisera och bedriva spontanfotboll två gånger i veckan för nyanlända.

PÅGÅENDE

Läs mer

DOIT! 

DOIT gör vi tillsammans med Rädda Barnen, Kroksbäcksskolan och Skåneidrotten för att ge fler barn och unga tillgång till en meningsfull fritid.

PÅGÅENDE

Läs mer

 

Aktiv Kropp – Aktiv Hjärna!

Under 2017 genomförde Ariana FC en folkbildningsinsats med fokus på hälsa för nyanlända asylsökande.

AVSLUTAD

Läs mer

 

Korpen för bättre hälsa!

Under hösten 2018 startade vi ett lag i Korpen eftersom vi vill göra idrotten tillgänglig för alla och där prestige, obligatoriska träningar och vinster inte är det viktigaste. 

PÅGÅENDE

Läs mer

 

 

CSR-partners