Kallelse till årsmötet 2023

Söndag 7 maj klockan 18.00 håller Ariana FC årsmöte för sina medlemmar på Kroksbäcksskolan.

Alla medlemmar som har erlagt medlemsavgift har rätt att delta i mötet och lägga sin röst för att planera föreningens framtida verksamhet. Notera att man måste anmäla sig till mötet och även ta med sitt digitala medlemskort som finns i appen “Sportadmin medlemsapp”.

ANMÄLNINGSLÄNK FÖR ATT DELTA I MÖTET

Dag: 7 maj 2023

Tid: Klockan 18:00

Plats: Kroksbäcksskolans informationssal, Hyllievångsvägen 6, 216 25 Malmö

Förtäring: Det kommer bjudas på lättare fika under mötet.

Nominering till styrelsen 2023

För att bli invald i styrelsen måste man nominera sig själv eller en kandidat innan årsmötet. Sedan går styrelsen igenom ansökan och föreslå rätt person till årsmötet, som i slutändan tar det sista beslutet.

Nominering sker genom att mejla till nominera@arianafc.com senast den 4 maj 2023

Skriv tydligt varför ni väljer att nominera er till styrelsen och vad ni önskar att bidra med. Det är även viktigt att man exempelvis skickar med ett CV eller liknande för att visa på tidigare erfarenheter.

Ur ett jämställdhetsperspektiv önskar vi helst att fler kvinnor väljer att nominera sig till styrelsen.

Handlingar inför årsmötet finner ni här:

#ArianaFC