Utgiven rapport: När gängen tar över idrottsplatsen

Vi är ledsna över att behöva informera om en oroande situation som har påverkat vår verksamhet på Kroksbäcks Idrottsplats. En nyligen utgiven rapport med titeln “När gängen tar över idrottsplatsen” belyser incidenter och händelser som har drabbat vår förening och idrottsplatsen där vi bedriver vår ungdomsverksamhet.

Denna detaljerade rapport författades av styrelseledamoten, Benjamin Zhuti, som dessutom studerar idrottsvetenskapliga programmet Sports Management på Malmö Universitet. Rapporten presenterar ingående information om olika händelser som vi har stött på, inklusive två fall av misshandel och ett inbrott på våra anläggningar inom en kort tidsperiod. Detta har skapat en känsla av oro och osäkerhet bland våra medlemmar, speciellt barnen. En enkätundersökning visar att över 52% av barnen uttrycker att de känner sig otrygga när de befinner sig på Kroksbäcks IP. Det är alarmerande siffror.

Vi strävar efter att skapa en trygg och positiv miljö för våra barn och ungdomar, men dessa utmaningar har satt vår verksamhet på spel. Det borde vara en självklarhet att en kommunal idrottsplats ska vara trygg för våra barn och unga när de utövar sin idrott.

För att läsa hela rapporten “När gängen tar över idrottsplatsen” och ta del av dess innehåll, klicka på länken nedan för att ladda ner PDF-filen:

Vi hoppas att genom att öppet diskutera och adressera dessa problem kan vi arbeta tillsammans som gemenskap för att hitta lösningar och återupprätta tryggheten på Kroksbäcks IP för våra barn och ungdomar.

#ArianaFC