Ariana inleder samarbete med Rädda Barnen på Kroksbäck

Genom verksamheten DOIT försöker Rädda Barnen bryta osynliga barriärer genom samarbete med idrottsföreningar som får komma till barnen istället för tvärtom.

Under VT-2019 inleder Ariana FC ett samarbete med Rädda Barnen genom verksamheten DOIT. Arianas uppgift blir att ställa upp med två ledare och spela fotboll med barnen på skolan varje måndag kl. 15:00-16:00 i skolans gymnastikhall.

Arianas meriterade landslagsspelare Saber Azizi, född och uppvuxen på Krokbäck, kommer att vara en av ledarna från Arianas sida. 

– Genom hela mitt liv har jag kunnat hålla mig borta från dåligt sällskap, droger och kriminalitet nästan enbart på grund av fotbollen. Fotbollen är en motsats till allt dåligt och jag kunde se dessa mönster under hela min uppväxt. Ungdomar som inte var aktiva hamnade oftast snett. Med den bakgrunden, och kunskap om området, ser jag min roll som extra viktig för att hjälpa barnen att bli aktiva och hitta en meningsfull fritid, säger Saber Azizi.

Under 2019 planerar Ariana FC att utöka sin verksamhet med ungdomslag

– Det känns riktigt kul att inleda ett samarbete med Rädda Barnen genom vår idrottsliga verksamhet. Vad som gör det ännu häftigare är att det kommer rätt i tid, då vi tänkt starta ungdomsverksamhet på Kroksbäcks IP under 2019. Genom DOIT har vi nu chansen att väcka barnens intresse till fotbollen när vi träffar dem på skolan, säger sportchefen Omid Hushmand.

Fakta om DOIT

  • Genom Rädda Barnens verksamhet DOIT (delaktighet, organisering, inkludering och trygghet), med stöd från Skåneidrotten, har det blivit möjligt för barn på Krokbäcksskolan i Malmö att få prova på olika idrotter fem dagar i veckan.
  • Det började med att Rädda Barnen kontaktades av Skåneidrotten efter ett politiskt beslut att stärka föreningslivet i socioekonomiskt utsatta områden och verka för integration och inkludering.
  • Mario Dri på Rädda Barnen hade sedan tidigare goda erfarenheter av engagemangsguidning och föreslog detta arbetssätt.
  • Engagemangsguidning handlar om att stödja personer att hitta till aktiviteter där de kan känna sig trygga. Metoden präglas av en sorts ”passiv rekrytering” – att väcka intresse för något genom att finnas till hands och vara en god förebild. Att skapa förtroenden, visa vägarna och informera utan att försöka styra individernas val.
  • Rädda Barnens verksamhet på skolan började i november 2017. Cirka 150 av skolans 250 elever har deltagit på någon aktivitet. De flesta är i åldern nio till tretton år. Varje vecka erbjuds basket, innebandy, fotboll, taekwondo och dans – i samarbete med en idrottsförening per sport.